Hvordan bruke kompost på jordbruksland riktig

Kompostering er en flott tilnærming for å forbedre strukturen og fruktbarheten til jordbruksjord.Bønder kan øke avlingene, bruke mindre syntetisk gjødsel og fremme bærekraftig landbruk ved å bruke kompost.For å garantere at kompost forbedrer jordbruksland så mye som mulig, er riktig bruk avgjørende.I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan påføre kompost på jordbruksjord effektivt.

 

1.Velg riktig kompost

Å velge riktig type kompost er det første trinnet i å utnytte den på jordbruksland.Kompost kommer i en lang rekke former, og hver av dem har særegne kvaliteter som gjør den egnet for spesielle bruksområder.Mens noen komposter er beregnet for bred bruk, er andre egnet for visse typer avlinger, inkludert korn, grønnsaker eller frukt.

 

Se etter kompost laget av en rekke organiske ressurser, for eksempel avlingsrester, husdyrgjødsel og sengetøy, og matavfall, når du velger.En kombinasjon av disse komponentene garanterer at komposten er godt gjennomluftet og gir en balanse av næringsstoffer.

 

2.Analyser din jord

Test jorda for å evaluere næringsnivåene og pH før du sprer kompost til jordbrukslandet ditt.Avlingene dine vil ha mest nytte av komposten din hvis du påfører den i riktig tempo og bruker en jordprøve for å hjelpe deg med å ta disse avgjørelsene.

 

3. Beregn søknadsfrekvensen

Påføringsmengder for kompost bestemmes av mengden næringsstoffer i komposten og næringsbehovet til avlingene.Vanligvis anbefales 2-3 tonn kompost per dekar per år.Avlingen, jordtypen og andre variabler kan alle påvirke riktig påføringshastighet.

 

4. Påføring av kompost riktig

Det er på tide å påføre komposten når du har etablert riktig påføringsmengde.Bruk en spreder eller annet verktøy for å sikre jevn fordeling, spre komposten over jordens overflate.Påføring av for mye kompost kan føre til ubalanse i næringsstoffer og vannlogging, så vær forsiktig så du ikke gjør det.

 

Du kan bruke en skiveharv eller andre verktøy for å infiltrere komposten i jorda til en dybde på 4-6 tommer for å sikre at den er grundig blandet med jorda.

 

5. Tidspunktet for søknaden din

For de største fordelene er tidspunktet for påføring av kompost avgjørende.Kompost bør vanligvis påføres om høsten eller våren, når jordtemperaturen er kjøligere.I disse tider vil komposten ha mer tid til å brytes ned før neste vekstsesong, noe som gjør næringsstoffene i komposten lettere tilgjengelig for planter.

 

6.Overvåk jordfuktigheten

For å sikre at komposten er godt blandet inn i jorda og næringsstoffene er tilgjengelige for plantene, er det avgjørende å holde øye med jordens fuktighet etter påføring.Utilstrekkelig jordfuktighet kan begrense næringsstoffene i komposten som er tilgjengelig og redusere fordelene for avlingene.

 

7. Sjekk jordens pH.

Kompost kan endre jordens pH, noe som kan påvirke en plantes evne til å få tilgang til næringsstoffer.Det er viktig å sjekke pH-verdien i jorda ofte og foreta nødvendige justeringer fordi kompostbehandling kan føre til at jordens pH-verdi øker over tid.Du kan bruke svovel eller andre forsurende stoffer for å redusere pH i jorden hvis den stiger for høyt.

 

8. Vedlikehold av komposten din

Å vedlikeholde komposten på riktig måte er avgjørende for å sikre at den fortsetter å være til nytte for gårdene dine.Dette inkluderer ofte omrøring av komposten for å sikre at den er godt gjennomluftet og brytes jevnt ned.Å legge til gjenstander som kan inneholde kjemikalier, for eksempel kjøtt, meieriprodukter eller kjæledyravfall, bør også unngås fordi de kan introdusere farlige bakterier i komposten.

 

9. Begrens bruken av kompost.

Til tross for at det er en fantastisk kilde til næringsstoffer for avlingene dine, bør ikke kompost brukes overdrevent.Å kompostere for mye kan forårsake vannlogging, ernæringsmessige ubalanser og andre problemer.

Dessuten kan for mye komposttilførsel oppmuntre til utvikling av uønskede bakterier og sopp, som kan skade avlingene dine.Det er best å holde seg til de anbefalte påføringsratene og avstå fra å påføre mer enn nødvendig.

 

10. Vurder andre faktorer

Selv om det å legge til kompost til gårder er en flott tilnærming for å øke jordens fruktbarhet og struktur, er det nødvendig å ta hensyn til andre elementer som kan ha innvirkning på avlingsavlingen.Disse inkluderer ting som avlingsrotasjon, skadedyrbekjempelse og vanning.

 

Du kan øke fruktbarheten og strukturen til jorda til jordbruksland, kutte ned på avfall og støtte bærekraftig landbruk ved å bruke kompost på riktig måte.Du kan sørge for at komposten gir avlingene dine de fleste fordelene ved å velge riktig type, bruke den til riktig tid og hastighet, og holde øye med pH og jordfuktighetsnivåer.Disse anbefalingene kan hjelpe deg med å øke avlingene, bruke mindre syntetisk gjødsel og fremme et trygt og bærekraftig landbruksmiljø.


Innleggstid: mai-08-2023